Sijil RoHS Kesatuan Eropah

pengenalan ringkas

RoHS ialah piawaian mandatori yang ditetapkan oleh perundangan Kesatuan Eropah dan tajuk penuhnya ialah arahan Bahan Berbahaya yang menyekat penggunaan Bahan Berbahaya tertentu dalam peralatan elektrik dan elektronik. Piawaian itu telah dilaksanakan secara rasmi sejak 1 Julai 2006. Ia digunakan terutamanya untuk mengawal selia piawaian bahan dan proses produk elektrik dan elektronik untuk menjadikannya lebih kondusif untuk kesihatan manusia dan perlindungan alam sekitar. Piawaian ini bertujuan untuk menghapuskan plumbum, merkuri, kadmium, kromium heksavalen, bifenil polibrominasi dan eter difenil polibrominasi daripada produk elektrik dan elektronik.

core_icons8